Covid19: De autonome regio Valencia ( waar wij ons bevinden) heeft op dit moment code oranje. Quarantaine bij terugkeer is niet meer verplicht, niet essentiële reizen zijn niet meer verboden. Marnes zelf bevindt zich volledig geïsoleerd en al het personeel woont ter plekke of in de nabije omgeving. We vormen dus onze eigen veilige bubbel.

Werkwijze

Intaketraject

Het intakeproces, bestaat uit de volgende onderdelen: de aanmelding met verwijsbrief, telefonische screening, intake op locatie en de indicatiestelling.

Dit intakeproces vindt plaats in Nederland en wordt uitgevoerd door Aelbrecht GGZ.

Clienten kunnen zich aanmelden via de website en worden daarbij gevraagd een verwijsbrief van een arts aan te leveren. Nadat beide documenten zijn ontvangen plannen we een telefonische screening in waarin er gekeken wordt naar de hulpvraag en om tevens een eerste inschatting te maken om te kijken of je met deze hulpvraag bij Marnes GGZ op de juiste plek bent. Zo ja, dan wordt er binnen enkele werkdagen een intake gepland, met een BIG-geregistreerd psycholoog (GZ-psycholoog/psychotherapeut).
Na de intake vindt er een MDO (Multi Disciplinair Overleg) plaats waarin de bevindingen vanuit de intakeprocedure besproken worden. U hoort daarna of ons intensieve dagbehandeltraject in Spanje geschikt is voor u. Wanneer dit het geval is, krijgt u aanvullende praktische informatie toegestuurd en volgt er nog een online intakeconsultatie met de arts, waarna er vaak een verwijsbrief volgt naar de huisarts toe met de vraag een bloedafname te verrichten.

Dagbehandeling Spanje

De tweede fase bij Marnes GGZ bestaat uit de 31 daagse dagbehandeling in Spanje. De intensieve dagbehandeling is gebaseerd op een visie waarin behandelinhoudelijk op individueel niveau gewerkt wordt met wetenschappelijk bewezen effectieve cognitieve gedragstherapie, lichaamsgerichte psychotherapie, traumatherapie en het aanleren van verschillende relaxatietechnieken. We hanteren hierbij de GGZ-richtlijnen.

Het doel van de behandeling is het opheffen of minstens verminderen van uw klachten (zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, angst en somberheid) en zorgen ervoor dat u zich op een andere manier gaat verhouden tot deze klachten. Daarnaast werken we aan het vergroten van inzicht in de factoren die de klachten en problemen in stand houden of zelfs verergeren. Verder kijken we samen met U welke rol uw geschiedenis ( in het bijzonder trauma’s ) vandaag nog speelt in uw huidig klachtenpatroon. U leert om uw gevoelens beter te hanteren. Op gedragsniveau leert u vaardigheden om te ontspannen en om te gaan met stressvolle situaties. Door ontspanningstechnieken leert u om meer in het moment te leven en zich los te maken van het ´moeten´. U wordt begeleid in het maken van een gezonde dagstructuur, waarin inspanning en ontspanning zich op een evenwichtige wijze afwisselen. Mogelijk zijn er ook groepsbehandelingen (psychodynamisch en cognitief gedragstherapeutisch) en een relaxatiegroep. In groepsverband leert u om meer bewust te leven en anders om te gaan met stress, emoties en gedachten.

Eveneens bespreken en behandelen we eventueel aanwezige biochemische onevenwichten die uit het labo onderzoek blijken en die mede uw klachtenpatroon kunnen verklaren, zoals onevenwichten in de neurotransmitters (serotonine, dopamine, GABA) en/of onevenwichten in de stress- antistress hormonenbalans (onevenwicht in de bijnierfunctie).

Nazorg

Een belangrijk onderdeel van de behandeling in het nazorgtraject in Nederland. Dit wordt op het einde van uw behandeltraject besproken. Dit kan bestaan zowel uit individuele als groepstherapie

Uw regiebehandelaar maakt een eindevaluatie en schrijft een brief over het verloop van de behandeling aan huisarts en/of bedrijfsarts.