Covid19: De autonome regio Valencia ( waar wij ons bevinden) heeft op dit moment code oranje. Quarantaine bij terugkeer is niet meer verplicht, niet essentiële reizen zijn niet meer verboden. Marnes zelf bevindt zich volledig geïsoleerd en al het personeel woont ter plekke of in de nabije omgeving. We vormen dus onze eigen veilige bubbel.

Voor de werkgever

TNO, een Nederlands onderzoeksinstituut, presenteerde in een studie in 2012 cijfers over de impact van burn-out op de samenleving. Ze rapporteerden dat met betrekking tot burn-out 357.000 werknemers absent waren, ze tezamen 11 miljoen absentie dagen gebruikten, de loonkosten van de absentie van de werknemers 2,7 miljard euro bedroeg en iedere 1 op de 8 werknemers symptomen van burn-out vertoont. Verder blijkt uit de cijfers dat de gemiddelde absentie van een werknemer die te kampen heeft met burn-out en de daarmee gepaard gaande psychische klachten, 189 dagen is. Kortom de impact van burn-out op de Nederlandse samenleving is enorm.

Een groot gedeelte van de werknemers die uitvalt komt er met goede coaching en een relatief korte absentie periode weer bovenop. Echter een substantieel gedeelte van deze populatie heeft te maken met comorbide psychische klachten en persoonlijkheidsproblematiek en valt voor een zeer lange tijd uit, soms wel tot een periode van meer dan een jaar. Vaak wordt herstel in de eigen omgeving ernstig belemmerd omdat de triggers daarin constant het stressniveau op scherp houden. Voor deze doelgroep is een intensief behandelprogramma waarbij men tijdelijk uit de omgeving gehaald kan worden en zich kan richten op herstel essentieel. Wij zijn van mening dat het intensieve 31 daags behandelprogramma van Marnes GGZbinnen een setting waar de cliënt voor een korte periode uit zijn en haar directe leefomgeving gehaald kan worden, hierin van een enorme toegevoegde waarde kan zijn.