Covid19: De autonome regio Valencia ( waar wij ons bevinden) heeft op dit moment code oranje. Quarantaine bij terugkeer is niet meer verplicht, niet essentiële reizen zijn niet meer verboden. Marnes zelf bevindt zich volledig geïsoleerd en al het personeel woont ter plekke of in de nabije omgeving. We vormen dus onze eigen veilige bubbel.

Kosten

Marnes GGZ is een zelfstandige zorgaanbieder. Marnes GGZ biedt medisch specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering. Om deze zorg te mogen bieden, dienen wij als instelling een zogenaamde toelating te hebben. De WTZI (Wet Toelatingen Zorginstellingen) regelt deze toelatingen.

Marnes GGZ is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22221186 . Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).

Vergoedingen en declaraties

Wij vinden het belangrijk dat iedereen gebruik moet kunnen maken van onze zorg. Daarom bieden wij de complete behandeling aan tegen het bedrag dat aan u vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, met een minimum van 70% van het gemiddeld gecontracteerd Nza tarief. De resterende 20-30% wordt dus niet bij u in rekening worden gebracht. Wanneer er dus maar 70-80% van de behandeling wordt vergoed door uw verzekeraar, bent u gewoon welkom bij Marnes GGZ. We raden u aan om bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de hoogte van de vergoeding voor zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Houd u er wel rekening mee dat de behandeling van medisch specialistische zorg ten koste gaat van uw verplichte eigen risico (polis afhankelijk eigen risico (polis afhankelijk 2020, minimaal 385 euro).

U dient er eveneens rekening mee te houden dat indien er tijdens de intake procedure labo analyses dienen te gebeuren, deze niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Deze labo analyse vormt geen verplicht onderdeel van de intake procedure. Wel raden we u aan om hier gebruik van te maken. De gegevens uit het labo onderzoek laten ons toe om een exacte diagnose te stellen en een optimaal behandelplan te creëren als mede onnodig medicatiegebruik zonder exacte diagnose te vermijden.

Na afsluiting van het behandeltraject ontvangt u van ons een gespecificeerde factuur. Deze dient u zelfstandig in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Het uitgekeerde bedrag maakt u aan ons over.

Wil u meer weten over de vergoedingen van uw behandeling binnen Marnes ggz, kan u een mail sturen naar info@marnesggz.nl of uw zorgverzekeraar contacteren.

Vliegticket Spanje

Indien u na de intakefase het advies krijgt om uw behandeling te ondergaan in onze behandelsetting in Spanje, dient u zelf de kosten te betalen voor het vliegticket.

Het verblijf te Marnes

Clienten die het dagbehandelingsprogramma van Marnes GGZ volgen dienen te verblijven in het Marnes Resort. De kosten voor het verblijf op een eigen kamer met badkamer, alle dranken en maaltijden, plus de transfer van en naar de luchthaven zijn voor eigen rekening. Alles wordt wel door ons voor jou georganiseerd.