Covid19: De autonome regio Valencia ( waar wij ons bevinden) heeft op dit moment code oranje. Quarantaine bij terugkeer is niet meer verplicht, niet essentiële reizen zijn niet meer verboden. Marnes zelf bevindt zich volledig geïsoleerd en al het personeel woont ter plekke of in de nabije omgeving. We vormen dus onze eigen veilige bubbel.

Cliëntenraad

Marnes GGZ wil graag dat cliënten meepraten over de zorg. Wie anders dan cliënten zelf kunnen het best aangeven wat wenselijk en nodig is? Door in gesprek te gaan met cliënten kan Marnes GGZ een betere zorg leveren. Hiervoor heeft de instelling een cliëntenraad opgericht.

Cliëntmedezeggenschap

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Marnes GGZ, en biedt inspraak en medezeggenschap. De cliënt staat bij ons centraal. De raad is een medezeggenschapsorgaan en valt onder de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in Zorginstellingen.

Jouw mening telt!

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Marnes GGZ en komt op voor de gemeenschappelijke belangen. We signaleren problemen en klachten en verwoorden deze naar het management. Ook met suggesties of facilitaire klachten kunt u terecht bij de cliëntenraad. De cliëntenraad houdt regelmatig vergaderingen.

Contact opnemen?

Adres: Laan van Diepenvoorde 2, 5582 LA Waalre 
Telefoonnummer: +31 (0) 40-8880618
E-mailadres: info@marnesggz.nl

Uit wie bestaat de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat meestal uit 5 cliënten en ex-cliënten van Marnes GGZ. Door onze eigen ervaringen binnen de instelling kunnen we gericht voorstellen doen die kunnen leiden tot verbeteringen in de organisatie. Tenslotte weten wij hoe het is om cliënt te zijn van Marnes GGZ!

Onze werkwijze

De cliëntenraad heeft de wettelijke mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen op terreinen die direct met cliënten en hun leefomgeving te maken hebben. Dat betekent in de praktijk dat de cliëntenraad alles aan de orde kan stellen wat te maken heeft met voeding, recreatie en ontspanningsmogelijkheden, hygiëne, geestelijke verzorging en geestelijke bijstand, of er een advies over kan uitbrengen. We praten ook mee als er ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld, bijvoorbeeld bij een fusie, verbouwing of een verhuizing.

Wij zoeken nieuwe leden!

De cliëntenraad is opzoek naar nieuwe leden! Voel jij je geroepen om deel te nemen aan de cliëntenraad? Meld je dan nu aan met motivatie via ons e-mailadres info@marnesggz.nl.