Covid19: De autonome regio Valencia ( waar wij ons bevinden) heeft op dit moment code oranje. Quarantaine bij terugkeer is niet meer verplicht, niet essentiële reizen zijn niet meer verboden. Marnes zelf bevindt zich volledig geïsoleerd en al het personeel woont ter plekke of in de nabije omgeving. We vormen dus onze eigen veilige bubbel.

Opnieuw duurzame perspectieven bieden.

U bent depressief

Je hebt een neerslachtig gevoel, je verliest interesse in de meeste zaken en je hebt negatieve denkpatronen. In de meeste gevallen gaan deze depressieve gevoelens vanzelf weer over. Bij een depressie echter is dit niet het geval.

Bekijk deze videogetuigenis

Het patroon doorbreken

Blijven deze stemmingsklachten langer dan een maand aanhouden, dan is er mogelijk sprake van een depressie. Daarenboven zijn de klachten vaak ook nog verschillend van persoon tot persoon. De meest voorkomende stemmingsklachten zijn: slaapproblemen, interesseverlies, sombere stemming, rusteloosheid of vertraagd zijn, vermoeidheid, concentratie- en geheugenstoornissen, eenzaamheid, besluiteloosheid, denken aan de dood, gewichtsverlies of -toename. Het Marnes dagbehandeltraject voor depressie start met een intake procedure die bestaat uit een aanmelding, een intake consultatie bij een regiebehandelaar en een arts. Vervolgens volgt een multidisciplinair overleg, wordt een diagnose gesteld en bepaald de regiebehandelaar of je kunt deelnemen aan het dagbehandeltraject. Nadien volgt er nog een verwijzing voor een bloedafname bij uw huisarts. Deze intake procedure vindt volledig plaats in Nederland.

 

U bent depressief

U bent het slachtoffer van een depressie

Intake en diagnose

Het dagbehandeltraject voor depressie start reeds tijdens de intake procedure (die vooraf in Nederland plaatsvindt) met een uitgebreide anamnese, waarbij onderzocht wordt in welke omstandigheden deze depressie is kunnen ontstaan, hoe ernstig deze is, hoe deze verder is geëvolueerd, hoe deze tot op heden is behandeld en welke gevolgen deze vandaag heeft op uw levenskwaliteit. Ook bekijken we de huidige levenswijze om te zien of hier zo nodig bijgestuurd dient te worden (chronische stress, spanningen, eetgewoonten, dag/nachtritme…). Verder wordt er eveneens getoetst naar eventuele onderliggende oorzaken zoals bijvoorbeeld een geschiedenis met traumatische ervaringen.

Indien u in aanmerking komt voor een dagbehandeling binnen Marnes GGZ wordt er eveneens een uitgebreide labo-diagnose aangevraagd bij de huisarts. We wensen immers uit te sluiten dat er onderliggende aandoeningen (mede) aan de basis liggen van uw levenskwaliteitsprobleem.

Deze labo-diagnose kan bestaan uit:

 

 • een klassiek basis labo-onderzoek
 • een analyse van de neurotransmitters.
 • een analyse van het volledige endocriene systeem.
 • het in kaart brengen van een aantal vitaminen en mineralen,

Na deze intakeprocedure wordt het behandelplan opgesteld en kan het dagbehandelplan in het Marnes-resort van start gaan.

Het Marnes dagbehandeltraject voor depressie kan bestaan uit:

In het Marnes dagbehandelcentrum sta jij in de eerste plaats als mens centraal, je bent niet enkel een diagnose. We kijken in een individueel rond jouw persoon opgesteld behandelplan verder dan alleen de depressie met aandacht voor eventuele onderliggende oorzaken en persoonlijkheidskenmerken.

 

 • de juiste bij U passende vorm van psychotherapie.
 • indien nodig, lichaamsgerichte traumatherapie: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • individuele lichaamsgerichte therapie om opnieuw een positief en ontspannen contact met het eigen lichaam te herstellen
 • een gepersonaliseerd psychomotorisch oefenplan
 • het aanleren van de juiste relaxatie-technieken
 • relatietherapie indien dit relevant is met betrekking tot de depressie
 • zo nodig de juiste ondersteunende medicatie
 • bewustzijn bevorderen bij de patiënt rond het belang van een levenswijze in balans

De duur van het Marnes dagbehandelplan voor depressie bedraagt 31 dagen.

‘Ik werd door mijn arts doorverwezen naar Marnes nadat ik al acht maanden thuis zat met een deprssie, zonder dat er verbetering in zicht was. Marnes is met niets te vergelijken. Het is geen wellnesscentrum, want er wordt aan geneeskunde gedaan. Het is geen ziekenhuis en evenmin een klassiek hersteloord, maar alles wat er gebeurt staat wel in dienst van je ‘genezingsproces’. Wat vooral opvalt is de persoonlijke aandacht die je er van ’s morgens tot ’s avonds krijgt en de gemoedelijke sfeer die er heerst. Na drie weken in Marnes begon ik stilaan maar zeker licht aan het einde van de tunnel te zien. Ik voelde opnieuw iets dat je ‘energie’ zou kunnen noemen, een gevoel dat ik heel lang niet meer had gekend. Ik kreeg weer zin om te wandelen, te lezen, met mensen te praten. Kwam het door de psychotherapie, door het (lekkere!) dieet dat ik er volgde, door de positieve gesprekken met de fysiotherapeut? Volgens mij is het de combinatie van therapie, rust, natuur, de juiste voeding en het enthousiasme van het personeel en de behandelende artsen die voor mij het verschil heeft gemaakt.’

John C., 52 jaar, bedrijfsleider van een kleine KMO.

Marnes is er voor u

Ik wil graag een gesprek rond het behandelplan ‘depressie’