Covid19: De autonome regio Valencia ( waar wij ons bevinden) heeft op dit moment code oranje. Quarantaine bij terugkeer is niet meer verplicht, niet essentiële reizen zijn niet meer verboden. Marnes zelf bevindt zich volledig geïsoleerd en al het personeel woont ter plekke of in de nabije omgeving. We vormen dus onze eigen veilige bubbel.

Soms blijft uw geschiedenis uw leven regisseren

U bent het slachtoffer van post traumatische stress

Wanneer iemand op een gegeven ogenblik in zijn leven geconfronteerd wordt met traumatische gebeurtenissen, kan dit tot zeer lang na de feiten ingrijpende gevolgen hebben op de levenskwaliteit. Traumatische gebeurtenissen laten immers op diverse manieren diepe sporen na in de verschillende delen van de hersenen.

De geheugenfunctie die gestuurd wordt door het verstandelijke brein maakt dat men zich de traumatische gebeurtenissen levendig kan herinneren. Het geheugensysteem in het limbisch systeem (het emotionele brein) zorgt voor gevoelens van verdriet, woede, wrok, verontwaardiging etc. Maar wat belangrijker is, is dat er ook een geheugenprogramma wordt opgeslagen ter hoogte van het reptiele brein (de primitieve hersenstam), waardoor continu sterke, niet controleerbare signalen worden afgevuurd naar de andere delen van de hersenen met de boodschap dat er gevaar is. Hierdoor komt het lichaam in een permanente vecht- of vluchtmodus terecht. Het is een zuivere overlevingsreflex. Het lichaam slaagt er niet meer in om het evenwicht in het centrale zenuwstelsel te herstellen en terug te keren naar een ‘normale’ toestand.

Bekijk deze videogetuigenis

Overlevingsmodus

Als het primitieve brein de controle volledig overneemt in het centrale zenuwstelsel en de twee andere delen van het brein hierdoor worden uitgeschakeld, stapelen zich grote hoeveelheden stresshormonen op in het lichaam omdat het er onterecht van uit gaat dat er continu gevaar dreigt. Dit is wat er medisch gebeurt bij post-traumatische stressstoornis (PTSS).

Omdat het lichaam continu in een energieverslindende overlevingsmodus verkeert, kan dit na verloop van tijd tot ernstige uitputting leiden, of andere ernstige psychische aandoeningen leiden.  Er is vastgesteld dat in de groep van mensen die een somatoforme stoornis doormaken er vaak een geschiedenis van trauma schuilt. Ook bij depressie schuilt er vaak een onderliggend trauma.

Het Marnes trauma-dagbehandelplan heeft als doel de trauma-geheugenprogramma’s in alle drie de delen van het centraal zenuwstelsel te beïnvloeden, om zo de lichamelijke en psychische gevolgen van het trauma te verzachten. Dit gebeurt door een combinatie van verschillende psychotherapeutische therapieën.

 

U bent het slachtoffer van posttraumatische stress

U wenst traumatherapie

Intake en diagnose

Het Marnes dagbehandeltraject voor trauma start tijdens de intake procedure (die vooraf in Nederland plaatsvindt) met een uitgebreide anamnese, waarbij onderzocht wordt in welke omstandigheden het posttraumatisch stresssyndroom is kunnen ontstaan, hoe deze verder is geëvolueerd en welke gevolgen het vandaag heeft op de levenskwaliteit. Ook bekijken we de huidige levenswijze om te zien of hier zo nodig bijgestuurd dient te worden (chronische stress, spanningen, eetgewoonten, dag/nachtritme…)

Indien u in aanmerking komt voor een dagbehandeling binnen Marnes GGZ wordt er eveneens een labo-diagnose aangevraagd bij de huisarts. We wensen immers uit te sluiten dat er onderliggende aandoeningen (mede) aan de basis liggen van uw levenskwaliteitsprobleem.

Deze labo-diagnose kan bestaan uit:

 • een klassiek basis labo-onderzoek
 • een analyse van de neurotransmitters
 • een analyse van het volledige endocriene systeem
 • het in kaart brengen van een aantal vitaminen en mineralen

Na deze intakeprocedure wordt het behandelplan opgesteld en kan dagbehandeling in het Marnes-resort van start gaan.

De behandeling

De moderne traumatherapie werd pas ontwikkeld in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen men constateerde dat klassieke psychotherapie (gebaseerd op taal, introspectie en analyse) helemaal niet zo efficiënt was bij PTSS. Men ontdekte dat een betere manier om tot het limbisch systeem en het primitieve brein door te dringen het lichaam zelf was. Daarom leggen we in Marnes bij traumatherapie sterk de nadruk op moderne doch evidence based lichaamsgerichte psychotherapie. Het lichaam en de lichamelijke beleving staan centraal.

De Marnes behandeling voor trauma kan bestaan uit:

 • lichaamsgerichte traumatherapie: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • cognitieve gedragstherapie
 • het aanleren van de juiste relaxatie-technieken
 • relatietherapie indien dit relevant is met betrekking tot de gevolgen van het trauma
 • individuele lichaamsgerichte therapie om opnieuw een positief en ontspannen contact met het eigen lichaam te herstellen
 • zo nodig de juiste ondersteunende medicatie
 • een gepersonaliseerd psychomotorisch oefenplan

De duur van de intensieve Marnes dagbehandeling voor trauma bedraagt 31 dagen.

Marnes is er voor u

Ik wil graag een gesprek rond het behandelprogramma traumatherapie