Covid19: De autonome regio Valencia ( waar wij ons bevinden) heeft op dit moment code oranje. Quarantaine bij terugkeer is niet meer verplicht, niet essentiële reizen zijn niet meer verboden. Marnes zelf bevindt zich volledig geïsoleerd en al het personeel woont ter plekke of in de nabije omgeving. We vormen dus onze eigen veilige bubbel.

Laat je leven niet langer
beheersen door angst

U bent slachtoffer van een angststoornis

Iedereen is wel eens angstig, dat is immers een normale, gezonde reactie op een reëel gevaar en zorgt ervoor dat je tijdelijk meer op je hoede bent.  Het kan echter gebeuren dat angst zo vaak en onnodig aanwezig is, dat het je leven gaat beheersen en ongezond wordt, dan is er sprake van een angststoornis.

Als je een angststoornis hebt ben je óók bang in situaties die geen direct gevaar opleveren. Je raakt bijvoorbeeld in paniek wanneer je een gesprek voert of je durft niet meer alleen naar buiten. Een angststoornis kan op deze manier de kwaliteit van je leven ernstig aantasten. De klachten die horen bij angststoornissen zijn vaak buiten verhouding en vrijwel altijd aanwezig, ze belemmeren het dagelijkse functioneren. Een angststoornis gaat vaak gepaard met lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn, hartkloppingen, een beklemmend gevoel op de borst, ademnood, zweten, trillen, prikkelbaarheid, spanning en onrust, slaapproblemen en buikpijn.

Bekijk deze videogetuigenis

Soorten angststoornissen 

Het Marnes dagbehandelprogramma is gespecialiseerd in de behandeling van volgende soorten angststoornissen:

 • Paniekstoornis: bij een paniekstoornis ben je het slachtoffer van hevige paniekaanvallen die meestal plotseling beginnen en ook snel weer over zijn. Tijdens een aanval ben je bang om flauw te vallen of zelfs dood te gaan.
 • Sociale fobie: een sociale fobie openbaart zich in een sociale context. Je bent bang dat mensen je raar vinden. Voorbeelden van een sociale fobie zijn faalangst en spreekangst.
 • Piekerstoornis: mensen met een piekerstoornis hebben voortdurend last van vage en niet op de werkelijkheid gebaseerde angsten. Je voelt je steeds bedreigd, ongemakkelijk of onrustig.
 • Dwangstoornis: iemand met een dwangstoornis heeft last van dwanggedachten en herhaalt bepaalde handelingen steeds opnieuw. Een bekend voorbeeld van een dwangstoornis is smetvrees.
 • Hypochondrie: hypochondrie wordt ook wel ziektefobie genoemd. Als je hypochondrie hebt, vrees je dat je (ernstig) ziek bent en bezoek je veel en vaak onnodig jouw arts.

 

U hebt een angststoornis

Medische historiek & labodiagnose

Het Marnes dagbehandelprogramma voor een angststoornis zijn start reeds tijdens de intakeprocedure (die vooraf in Nederland plaatsvindt) met een uitgebreide anamnese, waarbij onderzocht wordt in welke omstandigheden de angststoornis is kunnen ontstaan,  hoe deze verder is geëvolueerd en welke gevolgen het vandaag heeft op de levenskwaliteit. Ook bekijken we uw levenswijze om te zien of hier zo nodig bijgestuurd dient te  worden (chronische stress, sociale context, …).

Indien u in aanmerking komt voor een dagbehandeling binnen Marnes GGZ wordt eveneens een labo-diagnose aangevraagd bij de huisarts. We wensen immers uit te sluiten dat er onderliggende aandoeningen (mede) aan de basis liggen van uw levenskwaliteitsprobleem.

Deze labo-diagnose kan bestaan uit:

 • een basis bloedonderzoek
 • een analyse van het endocriene systeem,
 • de neurotransmitters in kaart te brengen
 • het in kaart brengen van bepaalde vitaminen en mineralen

Na deze intakeprocedure kan het dagbehandelplan in het Marnes-resort van start gaan.

Het Marnes behandelplan voor een angststoornis kan bestaan uit:

 • een aangepast psychotherapeutisch traject met cognitieve gedragstherapie afgestemd op de ernst en invaliderendheid van de angststoornis
 • zo aangewezen, EMDR therapie
 • indien nodig een psychomotorisch oefenplan
 • groepstherapie in kleine groepjes
 • indien aangewezen, traumatherapie

De duur van het Marnes dagbehandelprogramma voor angststoornissen bedraagt 31 dagen

Marnes is er voor u

Ik wil graag een gesprek rond het behandelprogramma voor een angststoornis